8 เทรนด์เทคโนโลยียุคใหม่ | นวัตกรรมใหม่ในอนาคต | สินค้าเทคโนโลยีใหม่ๆ

8 เทรนด์เทคโนโลยียุคใหม่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทันสมัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคต

8 เทรนด์เทคโนโลยียุคใหม่  ในชีวิตประจำวันของเทคโนโลยีที่ได้รับบทบาทต่อผู้คนมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและการพิสูจน์เทคโนโลยีที่มีความหลากหลายที่น่าจับตามองที่จะหันโฉมหน้าอุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคตจากการสำรวจผลจาก Tech Breakthroughs Megatrend ทำรูปแบบเทคโนโลยีกว่า 150 รูปแบบทั่วโลกจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาเพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในก หันมาเข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีในอนาคตอีก 3-7 ปีข้างหน้ามีเงิน 8 เทรนด์เทคโนโลยียุคใหม่

AI

อันดับ 1 ปัญญาประดิษฐ์ (ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI)

นวัตกรรม aiสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถคิดและวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยวิธีการและการตอบโต้การโจมตีได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้และจดจำสิ่งต่างๆ แบ่งออกถูกเป็นหลายรูปแบบเพราะการนำไปใช้งานพนักงานของแต่ละองค์กรนั้นแตกต่างกัน
ซึ่งแน่นอนว่าได้หัวเรื่อง: การบริการที่มีขณะนี้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดปัจจุบัน ส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีการประดิษฐ์ทางปัญญา แต่ในอนาคตความก้าวหน้าและผลการศึกษาของเทคโนโลยีทางปัญญาจะช่วยให้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของโลกอินเทอร์เน็ตถูกนำมาใช้ประโยชน์มากกว่าในปัจจุบันนอกจากนี้ยังช่วยให้มนุษย์ได้ทุกเรื่อง จากการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่มนุษย์

แต่ถึงกระนั้นความกังวลใจเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ตัวเองได้อย่างอิสระอิสระของปัญญาประดิษฐ์มันถูกมองว่าอาจจะเป็นภัยต่อมนุษย์เพราะกรอบความคิดหรือความเบื่อหน่ายการตอบสนองจะต้องควบคุมอย่างถูกต้องเพื่อให้ปลอดภัยกับมนุษย์ มากที่สุดก่อนที่จะเริ่มการปฏิวัติวงการด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง

เท่

อันดับ 2 โลกผสมจริง (เทคโนโลยี Augmented Reality หรือ AR)

AR เทคโนโลยีโลกผสมด้วยรูปแบบการผสมผสานเทคโนโลยีการมองเห็นโลกใบนี้เป็นหนึ่งเดียวด้วยการซ้อนเทคโนโลยีเข้ากับการมองของมนุษย์ปกติทำให้เกิดมุมมองใหม่ของการใช้เทคโนโลยีและการจัดการระบบได้ เป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยการนำเสนอจะยังคงเป็นเพียงการทำงานอย่างง่ายเช่นการออกกำลังกายในการสวมแว่นสายตา VR VR จะทำให้ มองเห็นวิวทิวทัศน์ในสถานที่ที่เราต้องการได้รับอย่างเป็นธรรมชาติหรือจะสวมใส่ VR ในการจัดเรียงสินค้าที่เป็นตัวละครที่ไม่ซ้ำกันเราจะเห็นว่า AR ไปใช้ในรูป แบบต่าง ๆ ทั้งด้านความบันเทิงและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างแน่นหนาในอนาคต

อันดับ 3 บล็อกเชน (Blockchain) บล็อกเชนคืออะไร? และใช้ทำอะไรได้อีกนอกจากสกุลเงิน (Cryptocurrency)

บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีการร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลเข้ามาด้วยกันโดยทุก ๆ บล็อกจะเหมือนกันหมดของตัวเองเมื่อเกิดการแก้ไข ความสามารถปลอดภัยมีจากเนชั่โครงสร้างที่เกิดขึ้น
ซึ่งความสามารถด้านของบล็อกเชนเริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อถูกนำมาใช้งานพนักงานในห้างหุ้นส่วนจำกัดรูปของBitcoinหรือเงินเสมือน ริงที่มีการใช้งานอย่างแน่นหนาด้วยรูปแบบการบันทึกทุกกล่องเป็นข้อมูลที่เหมือนกันหมดทำให้บล็อกมีความปลอดภัยมากกว่าการบันทึกด้วยมนุษย์หรือเครื่องมือบันทึกใด ๆ ที่มีอยู่เดิม ความเชื่อที่มีต่อกลุ่มธุรกิจทางการเงินเช่นธนาคารจะมีมากโดยเชื่อว่าบล็อกจะเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่มีความปลอดภัยและรวดเร็วมากกว่าเทค นโลยีการเงินที่ใช้กันอยู่ ในปัจจุบัน

อันดับ 4 โดรน (โดรน) วัตถุประสงค์ในการใช้โดรนรูปแบบการทำงานของโดรน

ระบบการบินแบบครบวงจรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการบินได้หลายแบบด้วยระบบการบินแบบหลายขั้นตอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยาพืชไร่สามารถใช้เป็นยากำจัดแมลงศัตรูพืชและแมลงต่างๆได้ การใช้เครื่องมือช่วยทหารในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทั้ง
ทางบกและทางอากาศการตั้งเป้าว่าจะเพิ่มความสามารถในการขนส่งทางไกลได้มากเท่าไร คนดังหรือคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงในเชิงพาณิชย์ แต่กระนั้นก็มีการทดลองอย่างจริงจังในหลายประเทศโดยเฉพา กลุ่มอีคอมเมิร์ซที่กลายมาเป็นระบบค้าขาย ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน

อันดับ 5 อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT)

เทคโนโลยี IoT เป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนพูดถึงกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยการสื่อสารระหว่างกันได้อย่างง่ายดายโดยคาดหวังว่าทุกคนจะสามารถช่วยลดเวลาในการจัดการทั้งหมดของมนุษย์ได้ ให้ความปลอดภัยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ IoT ยังเป็นอุปกรณ์ที่จะเก็บข้อมูลรายงานสิ่งที่จำเป็น ้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการตรวจสอบในระบบสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลายตัวที่เข้ามาในอุตสาหกรรมยังมีราคาที่ไม่แพงเกินไปด้วยอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ฝังตัวเพื่อช่วยในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ แต่หัวใจของการประมวลผลและการคิดวิเคราะห์ยังคงใช้งานได้จาก ส่วนกลางเพื่อสนองตอบพฤติกรรมนั่นเอง

อันดับ 6 หุ่นยนต์ (Robots) ประโยชน์ของหุ่นยนต์ในชีวิตประจําวัน

หุ่นยนต์เป็นเป้าหมายใหม่ของการทดแทนแรงงานในอนาคตเนื่องจากงานบางชนิดเป็นการใช้แรงงานที่ต้องทำงานซ้ำ ๆจนเกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน ด้วยค่าแรงที่ต่ำ หรือ ปัญหาของพื้นที่ก็ตามแต่ซึ่งในโลกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์แขนกลที่ทำหน้าที่แทนหนุ่มสาวโรงงานทั้งการยกของจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง หรือ ทำงานซ้ำ ๆ แบบเดิมตามไลน์การผลิตมักใช้หุ่นยนต์แขนกลที่มีเพียงจังหวะหมุนของการผลิตเท่านั้น และ นอกจากอุตสาหกรรมการผลิตแล้วหุ่นยนต์ยังสามารถเข้าไปแทนที่การทำงานในแง่มุมที่มีความเสี่ยงสูง เช่นหุ่นยนต์ดับเพลิง กู้ภัย หรือ แม้กระทั่งหุ่นยนต์ให้บริการ ทำให้ในอนาคตหุ่นยนต์จะถูกนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์มากขึ้น

อันดับที่ 7 โลกเสมือนจริง (Virtual Reality หรือ VR) เทคโนโลยีการสร้างภาพเสมือนจริง

VR เป็นเทคโนโลยีที่อาจจะดูใกล้เคียงกับ AR หากมองแบบผิวเผิน แต่จริง ๆแล้วมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะวิธีการใช้ หรือ รูปแบบที่นำไปใช้ก็ตามนั่นเพราะ VR เป็นสิ่งที่อยู่ในโลกเสมือนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นร่างกายเพียงตอบสนองกับสิ่งที่เห็นเพื่อฝึกฝน หรือ เพื่อความบันเทิงโดยที่ไม่มีการซ้อนกันของโลกความเป็นจริงแต่อย่างใด ยกตัวอย่างเช่นการทำเครื่อง VR เพื่อฝึกบินเครื่องบินตามรุ่นต่าง ๆช่วยลดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการฝึกบินบางส่วน หรือ อีกตัวอย่างเป็นการฝึกผ่าตัดของแพทย์เพื่อความเชี่ยวชาญแน่นอนว่าเครื่องเหล่านี้สร้างระบบครอบการรับรู้ของมนุษย์ทั้งหมดไว้เพื่อสร้างโลกเสมือนที่อาจจะใกล้เคียงหรือ ไม่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เป็นอยู่ก็เป็นได้

อันดับที่ 8 ระบบพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) เครื่องพิมพ์สามมิติเครื่องแรกของโลกใช้เทคนิคการพิมพ์ชนิดใด

เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ อาจจะฟังดูเป็นเครื่องพรินเตอร์ที่วุ่นวายกับเรื่องหมึกไปสักหน่อยแต่แท้จริงแล้วเครื่องนี้กลับเป็นอะไรที่แตกต่างออกไปเนื่องจากฟีเจอร์การทำงานเป็นเหมือนการแกะสลักด้วยแบบดิจิทัลที่สั่งงานโดยคอมพิวเตอร์ ค่อย ๆ แกะเนื้อวัสดุออกตามที่ต้องการไปทีละขั้นทีละตอนเหมือนการขึ้นรูปวัสดุ และ นั่นก็ทำให้เครื่องพิมพ์ 3มิติเป็นที่หมายปองของนักออกแบบ เพราะเพียงเวลาไม่นานแบบที่ร่างไว้ในคอมพิวเตอร์ก็จะถูกพรินต์ออกมาเป็นโมเดล 3 มิติที่จับต้องได้ทุกประการ ด้วยจุดเด่นของการทำงานที่ไม่จำกัดจำนวน และ รวดเร็วเช่นที่พรินเตอร์จะพิมพ์ออกมาได้ทำให้เครื่องพิมพ์เช่นนี้หลุดเข้าไปในหลากหลายอุตสาหกรรมแน่นอนว่าในวงการแพทย์ที่มีการออกแบบอวัยวะเทียมเพื่อทดแทนอวัยวะสำคัญที่ขาดหายไป การออกแบบด้วยเครื่องพิมพ์ 3มิติแล้วฉีดเซลล์เข้าไปเพื่อลดอาการต่อต้านก็จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทั้ง 8นี้ต่างมีบทบาทของการพัฒนา และ คุณประโยชน์ที่สามารถพลิกการใช้งานเครื่องมือในปัจจุบันของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งก็ได้แต่หวังว่าสิ่งที่จะต่อยอดในอนาคตจะมีราคาที่ไม่แพงจนเกินไป และ ท้ายที่สุด คนธรรมดาก็สามารถเอื้อมถึงได้นั่นเอง