แก่งกะเบา บ้านนาแกน้อย ตำบล/แขวงป่งขาม อำเภอ/เขตหว้านใหญ่ ต.ป่งขาม อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

แก่งกะเบา บ้านนาแกน้อย ตำบล/แขวงป่งขาม อำเภอ/เขตหว้านใหญ่ ต.ป่งขาม อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว มุกดาหาร

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมาก และ สถานที่ที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากแก่งกะเบาตั้งอยู่ใน เขตบ้านนาแก น้อย ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ห่างจากตัวจังหวัดมุกดาหาร 35 กม มีอาณาเขตติดต่อ กับ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ห่าง จากอ.ธาตุพนมเป็นระยะทาง 24 กม. และ อยู่ตรงข้าม คือ บ้านแก่งกะเบา เมืองไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีลำน้ำโขงเป็นเส้นกั้นกลาง ในฤดูแล้งน้ำลดจนเห็นเกาะแก่งกลางน้ำ และ หาด ทรายสวยกว่าฤดูอื่นๆ อาหารมีชื่อของแก่งกะเบา คือ หมูหัน ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจ มากมายทั้งมาทำกิจกรรมภายในครอบครัว หรือ แม้กระทั่งมาเล่นน้ำก็ตามในตัวแก่งกะเบานั้นตรงที่ที่สายน้ำไหลอยู่ตลอดเวลาจะ ไม่มีตระไคร่น้ำติดเพราะว่าน้ำพัดอยู่ตลอดเวลาแต่ตรงที่ น้ำไหลไม่แรง หรือ ไม่ไหลเลยนั้น
ควรจะระมัดระวังเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ภายในแก่งกะเบานั้นก็จะมีสิ่งอำนวยควาสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นที่พัก ร้านอาหารบริเวณแก่งก็จะมี ห่วงยางให้เช่า สำหรับผู้ที่ต้องการลงเล่นน้ำ ก็มีบริการเสมอ แต่ในช่วงกลางวันนั้นอาจจะอากาศร้อนนิดหน่อยเพราะว่าในแก่งนั้นจะไม่มีต้นไม้ใหญ่ ให้ร่มเงาควรเอาร่ม หรือ หมวกกันแดดไปด้วย นอกจากแก่งกะเบาจะป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ แล้วยังเป็นแหล่งประมงของชาวบ้าน บริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

ลักษณะเด่นที่มีใน แก่งกะเบา ท่องเที่ยวราคาประหยัด

มีแก่งหิน และ โขดหินที่ขวางกั้นแม่น้ำโขง สายน้ำโขงที่ไหลมาจะมากระทบ กับ แก่งหิน และ มีการกัดเซาะทำให้เกิดรูปร่างที่สวยงาม ในบางที่จะเป็นลักษณะเหมือน กับ หลุมลึกบางที่ก็จะเป็นลักษณะ เหมือนถ้ำใต้น้ำซึ่งมีความ สวยงามมากในฤดูแล้งน้ำลดจะเห็นเกาะแก่ง กลางน้ำ และ หาดทรายสวยกว่าฤดูอื่น ๆ

เป็นแก่งหินยาวเหยียดตามลำน้ำโขง บนฝั่งมีลานหินกว้างใหญ่เป็นที่พักผ่อนได้อย่างดี
ในฤดูแล้งน้ำลดจนเห็นเกาะแก่งกลางน้ำ และ หาด ทรายสวยกว่าฤดูอื่นๆ อาหารมีชื่อของแก่งกะเบา
คือหมูหัน นอกจากแก่งกะเบาจะป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
แล้วยังเป็นแหล่งประมงของชาวบ้าน บริเวณใกล้เคียงอีกด้วย ไปดูชาวบ้าน จับปลา แล้วซื้อมาทำไรกิน เหมาะกับการ