เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

รายละเอียด

หมู่ที่ 4 ต. วังด้งอ. เมืองกาญจนบุรีจ. กาญจนบุรี 71000

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ที่มีลักษณะคล้ายรูปลิ่มวางไว้ในแนวตั้ง – ทางทิศใต้ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบสลับกันไปมาและวางไข่มากมายระหว่างทางเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของลำน้ำแควขนาดใหญ่ระดับความสูงของพื้นที่จากระดับน้ำทะเล ปานกลางประมาณ 700 – 1,000 เมตรยอดเขาที่สูงที่สุดคือ“ เขาหัวไม้” สูงประมาณ 1,170 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ในตอนกลางของเขตรัรั สัตว์ป่าสลักพระเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสายคือห้วยสะหวันแม่ปลาสร้อยคอเจ้าแม่กวนอิม ประมาณ 1,149 เมตรในพื้นที่ตอนเหนือของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเป็นแหล่งต้นน้ำของห้วยอีซูห้วยน้ำขาวห้วยพร้อยและห้วยแม่ละมุ่น

ลักษณะเด่น

สัตว์ป่าในพื้นที่สลักพระมีความหลากหลายของชนิดสัตว์ป่าจำนวนประมาณ 352 ชนิดสัตว์ป่าจำพวกสัตว์ป่ามีจำนวนมากที่สุดประมาณ 191 ชนิดโดยเฉพาะนกหายากและใกล้สูญพันธุ์ ขึ้นบัญชี Red Data Book ของประเทศไทยข้อมูลนี้จาก International Birds พื้นที่ (IBA) 1 รองลงมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำนวนประมาณ 59 ชนิดนอกจากนั้นยังมีปลาน้ำจืดสัตว์เลื้อยคลาน ลาน
และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

ประวัติ

“ ทุ่งสลักพระ” จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดที่อาศัยอยู่อย่างชุกชุมชะพรพรานป่าโบราณแบบดั้งเดิมน้อยอินทนนท์นพ. บุญเลิศ ในบทประพันธ์มีเรื่องราวเกี่ยวกับการออกล่าสัตว์สัตว์เกือบทุกเรื่องจะกล่าวถึงเป็นบทกวีที่มีอยู่ในเชิงพาณิชย์ อาหารของสัตว์ป่าอยู่มากมายเช่นมะขามป้อมไทยและยังมีโป่งดินเค็มจำนวนมากกว่า 100 แห่งเป็นแหล่งทรัพยากรแร่ธาตุของสัตว์ป่าทุ่งสลักพระมีพื้นที่ประมาณ 20,000 – 23,000 ไร่และยังมีทางเข้า ติดต่อกับทุ่งหญ้ากว้างประมาณ 10, 000 ไร่เรียกว่า“ ทุ่งนามอญ” สัตว์ป่าสามารถหลบหนีไปได้ในป่าทุ่งสลักพระยังมีลำห้วยสำคัญที่ไหลผ่านและมีน้ำตลอดปีคือ“ ห้วยสะดออง” หรือ“ ห้วยสลักพระ” มนุษย์สัตว์ นอกจากนี้ยังมีน้ำตกสูงชันและสวยงามด้วยสภาพความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าในป่าทุ่งสลักพระที่ถูกรบกวนจากพรานอาชีพและพรานสมัครเล่น าเป็นเวลาช้านานสัตว์ป่าซึ่ง แต่เดิมมีอยู่มากมายเกือบจะไม่มีให้พบเห็นต่อมาทางราชการได้จัดตั้งขึ้นเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2508 มีความเหมาะสมประมาณ 936 ตารางกิโลเมตรหรือ 602,000 ไร่เป็นพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบเงินบริจาคเพื่อการกุศล
ตารางกิโลเมตรหรือ 585,125 ไร่
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2520
ได้รับการขุดบางส่วนเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์และใช้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนจำนวนมาก
536,594 ไร่หรือ 858.55 ตารางไมล์

ที่ตั้งและอาณาเขต
เขตรักษาออกพันธุ์สัตว์ป่าสลักที่คุณพระตั้งขณะนี้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดตำบลวังด้งตำบลช่องสะเดาตำบลหนองรีตำบลบ่อพลอย
อำเภอบ่อพลอยตำบลท่าแผนตำบลหนองคุณเป็ดตำบลด่านคุณแม่แฉลบตำบลเขาโจดอำเภอศรีสวัสดิ์
และอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี
ทิศ จดอุทยานแห่งชาติเหนือเฉลิมรัตนโกสินทร์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์อำเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้จดพื้นที่ ของราษฎรอำเภอเมืองจังหวัดกายจนบุรี
ทิศตะวันออกจดพื้นที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามเพื่อประโยชน์ในห้างหุ้นส่วนจำกัดราชการเป็นคุณทหาร
อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตกจดแม่น้ำแควใหญ่อุทยานแห่งชาติเอราวัณอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี
ปริมาณคุณน้ำคุณฝน
อุณหภูมิในห้างหุ้นส่วนจำกัดพื้นที่ด้านแบ่งตามฤดูกาล เฉลี่ยดังนี้
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายนมีจำนวนเงินที่สะสมประมาณ 37.9 องศาเซลเซียส
ฤดูใบไม้ร่วงถึงเดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคมมีจำนวนเงินสะสมประมาณ 25.0 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์มีจำนวนประมาณ 14.2 องศาเซลเซียส
สถิติปริมาณ คุณฝนตามคุณน้ำสถานีต่างๆที่ตั้งขณะนี้ภายในเขตและบริเวณข้างเคียง
พบว่าได้ปริมาณคุณน้ำคุณฝนเฉล ่ยรายปีมีปริมาณ 1,070.1 มิลลิเมตร
โดยส่วนใหญ่ฤดูคุณฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนระเบียนพฤษภาคมถึงเดือนระเบียนตุลาคมและจะมีคุณฝนทิ้งช่วงในห้างหุ้นส่วนจำกัดเดือนระเบียนมิถุนายน
สำหรับปริมาณคุณน้ำคุณฝนเฉลี่ยเฉพาะฤดูคือฤดูคุณฝนมีปริมาณคุณน้ำคุณฝนเฉลี่ย 849.1 มิลลิเมตร
และช่วงฤดู แล้งมีปริมาณ 220.9 มิลลิเมตร
เขตรักษาออกพันธุ์สัตว์ป่าสลักที่คุณพระเป็นทางคดีแหล่งต้นน้ำลำธารหลายคุณสายซึ่งไหลรวมลงสู่แม่น้ำแควใหญ่
สาขาแม่น้ำคุณแม่กลองเขื่อนศรีหนังสือนค รินทร์และเขื่อนท่าทุ่งนา
สภาพธรณีวิทยา
จากเนชั่หัวเรื่อง: การที่พื้นที่บางส่วนของเขตรักษาออกพันธุ์สัตว์ป่าฯ มีสภาพธรณีสัณฐานลักษณะพื้นที่แบบคาร์ส (Karst
ภูมิประเทศ) เป็นสภาพพื้นที่ที่มีหินรองรับขณะนี้ตอนล่างเป็นหินปูน
มีลักษณะพิเศษในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การสร้างคุณตัวของสภาพ เห็นได้ชัดว่ามีรูขุมขนกว้างและหลุมฝังศพที่
มีการสำรวจพบบางส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าและอารีย์ ธ รรมของมนุษย์ที่ควรมีหัวเรื่อง: การศึกษาเป็นและวิจัย
เพื่อหัวเรื่อง: การอนุรักษ์และหัวเรื่อง: การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในห้างหุ้นส่วนจำกัดระยะยาวจากเนชั่หัวเรื่อง: การสำรวจพบถ้ำคุณแก้ว
ขณะนี้ห่างจากเนชั่ฝั่งขวาของลำน้ำคุณแม่คุณละมุ่นซึ่งรอหัวเรื่อง: การพิสูจน์จากเนชั่นักวิชาการถ้ำโจร
มีลักษณะ เป็นถ้ำหลายห้องทางเข้าถ้ำต้องไต่เชือกหลบหนีของผู้ก่อการร้าย
ทรัพยากรป่าไม้
การอนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์ป่า
นานาชนิดที่มีอยู่ในป่าดงดิบและป่าดงดิบที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีความหลากหลายทางชีวภาพ
1. ป่าดิบชื้น มีพื้นที่มากที่สุดเป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่มีเนื้อที่ประมาณ
321,956 ไร่พบบริเวณที่ราบและใกล้ริมห้วย สัตว์ป่าที่เข้ามาใช้ป่าเบญจพรรณในพื้นท ่ทุ่งสลักที่คุณพระ
ทุ่งนามอญและริมห้วยต่างๆสัตว์ที่สำรวจพบ ได้แก่ ช้างเก้งกวางกระทิงและวัวแดง
ทุ่งสลักที่คุณพระเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติตั้งขณะนี้กลางป่าสลักที่คุณพระมีเนื้อที่ประมาณ 20,000 – 23,000 ไร่
เป็นพื้นที่ราบป่าโปร่งมีสัตว์ป่า ใช้พื้นที่เข้าอย่างชุกชุม
ทุ่งนามอญตั้งขณะนี้ทางตอนเหนือของทุ่งสลักที่คุณพระเป็นบริเวณกว้างใหญ่
ในห้างหุ้นส่วนจำกัดพื้นที่นี้มีโป่งดินตามธรรมชาติจำนวนมากและมีส ตว์ป่าเข้ามาใช้พื้นที่หา
กินไปมาระหว่างทุ่งนามอญและทุ่งสลักพระ

2. ป่าเต็งรังมีเนื้อที่ประมาณ 160,978 ไร่คิดเป็นร้อยละ 30 พื้นที่ทั้งหมดของ
พบบริเวณยอดเขาที่ไม่สูงสุดสูงนักและขณะนี้พบสูงสุดสูงกว่าป่าเบญจพรรณประมาณ 300
เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
3. ป่าดงดิบแล้งมีเนื้อที่ประมาณ 53,660 ไร่คิด เป็นร้อยละ 10 พื้นที่ทั้งหมดของ
พบบริเวณที่มีความสามารถชุ่มชื้นตอนกลางและตอนเหนือของเขตรักษาออกพันธุ์สัตว์ป่าสลักที่คุณพระ
และบริเวณหุบเขาทุ่งสลักที่คุณพระทุ่งนามอญ
แล ตามสันเขาที่ต่อเนื่องกับอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
สัตว์ป่าที่ใช้ประโยชน์ในห้างหุ้นส่วนจำกัดพื้นที่ป่าดิบดงดิบแล้ง ได้แก่ ชะนีมือขาวตั้งค่างคุณแว่นถิ่นเหนือกระทิงช้าง
นกเงือกกรามช้างนกแก๊กนกกกเป็นต้น
ลักษณะหัวเรื่อง: การบริหารและหัวเรื่อง: การจัดการหัวเรื่อง: การแบ่งเขตหัวเรื่อง: การจัดการ พื้นที่
1. เขตหวงห้าม (เขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่เข้มงวด) เป็นพื้นที่
ที่มีสังคมพืชและป่าไม้ที่สมบูรณ์ควรค่าแก่การรักษาไว้วางใจ
สัตว์ป่าและแหล่งต้นน้ำลำธารรักษา
พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์
ป่าไม้และสัตว์ป่านานาชนิดได้แก่ นี้
พื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตรักษาออกพันธุ์สัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ภูเขาทุ่งนามอญและทุ่งสลักที่คุณพระ
ซึ่งเป็นทางคดีแหล่งต้นน้ำลำธารและถิ่นที่ขณะนี้อาศัย องสัตว์ป่า
2. เขตสงวนสภาพธรรมชาติ (ดั้งเดิมโซน)
เป็นบริเวณที่จะคุ้มครองคุณต้องรักษาสภาพสังคมพืชและสัตว์ป่า
ตลอดจนสภาพธรรมชาติดั้งเดิมมีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่โดยรอบเขตหวงห้าม
และกำหนดให้มีหัวเรื่อง: การใช้ประโยชน์เฉพาะกิจกรรม
เพื่อหัวเรื่อง: การ รักษาทรัพยากรธรรมชาติคุ้มครองและหัวเรื่อง: การศึกษาเป็นวิจัยเพื่อหัวเรื่อง: การสงวนไว้ซึ่ง
ระบบผู้ซื้อสินค้านิเวศของพื้นที่ให้ยั่งยืนสืบไป
3. พื้นที่ฟื้นฟูธรรมชาติ (Recovery Zone) เป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลายจนหมดความ
จำเป็นที่จะต้องฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพเดิมโดยการเสริมการเรียนรู้ป่าและฟื้นฟูสภาพ
พื้นที่ที่ถูกทำลาย การเกษตรและทำบริเวณที่ทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมโทรมโดยธรรมชาติหรือสาเหตุอื่น ๆ
เพื่อหัวเรื่อง: การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบริเวณดังก ให้ว่าด้านรักษาความสามารถสมดุลของ
ระบบผู้ซื้อสินค้าในห้างหุ้นส่วนจำกัดนิเวศระยะยาว
4. เขตบริการศึกษาธรรมชาติและการสื่อสารธรรมชาติ (การศึกษาธรรมชาติและการตีความ
บริการโซน) เขตที่เป็นกำหนดขึ้นจากเนชั่บริเวณพื้นที่สภาพธรรมชาติ
ที่มีจุดเด่นสวยงามและคุณค่าในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การศึกษาเป็น เรียนรู้ของประชาชนเพื่อการพัฒนาจิตใจในการอนุรักษ์
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
(การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน) และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห่างไกลการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาเขา
และเส้นทางศึกษาธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า